Nye uddannelsesordninger

Nye uddannelsesordninger

Der er udstedt nye uddannelsesordninger for alle uddannelserne i Byggeriets Uddannelser.

Ændringerne i uddannelsesordningerne kommer som en følge af, at der tidligere på året kom nye bekendtgørelser for alle erhvervsuddannelserne.

Ændret varighed af praktiktiden på EUV2

Bekendtgørelserne er ændret med hensyn til EUV 2, hvor praktiktiden nu er af samme varighed som for en almindelig EUD.

Ændringer på indhold og længde af EUX

På EUX er ’den større skriftlige opgave’ og ’eksamensprojektet’ som fag nu erstattet af faget ’erhvervsområdeprojekt teknisk EUX’.

Herudover er længden på EUX ændret for Træfagenes Byggeuddannelse, Mureruddannelsen, Stenhuggeruddannelsen, Anlægsstruktør-, Bygningsstruktør- og Brolæggeruddannelsen, så hovedforløbet varer mellem 3 år og 3 år og 6 måneder.

For Træfagenes Byggeuddannelse vedkommende er der også ændret i den teoretiske svendeprøve, og EUX på specialet tækkemand er nedlagt.

Ændringer i uddannelsesordningerne fremgår af punkt 2 i den enkelte ordning.

Bekendtgørelser og uddannelsesordningerne er gældende fra 1. august 2018 og kan findes under det pågældende fags afsnit om love og regler på bygud.dk.