Nye kranførercertifikater fra den 1. januar 2018

Nye kranførercertifikater fra den 1. januar 2018

Tekst: Bodil Rasmussen, foto: Pixabay

Teleskoplæsser: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/arbejdsmiljoefaglige-uddannelser/spoergsmaal-svar/teleskoplaessere

Kraner: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/arbejdsmiljoefaglige-uddannelser/spoergsmaal-svar/kraner

Der er kommet nye regler om certifikater til kraner, teleskoplæsser, gaffeltruck m.fl. Fremover vil der kun blive krævet uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype.

For BAI´s vedkommende er der kommet nye førercertifikater, som erstatter de hidtidige kurser:

  • 40073 Teleskoplæsser med gafler – betjening. Kurset er blevet erstattet af 48671 Teleskoplæsser – Certifikat, Varighed 5 dage. Det tidligere certifikat indeholdt ikke mandskabskurv, men det er i dag blevet omfattet af certifikatkrav og indgår i det nye kursus 48671. Det nye kursus er stadig på 5 dage. Har man certifikat fra kurset 40073 Teleskoplæsser med gafler – betjening gælder dette stadig for førere af teleskoplæsser og nu også med mandskabskurv.
  • Gaffeltruckcertifikatet gælder ikke længere til Teleskoplæsser, så hvis du i dag kører Teleskoplæsser på et gaffeltruckcertifikat skal du anskaffe dig det nye bevis inden udgangen af 2018. Det samme gælder for det gamle Kran D-bevis, at det ikke gælder til Teleskoplæsser.
  • 40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. - Kurset er erstattet af 48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm, Varighed 7 dage.  Det nye kursus indeholder en Kranbasis-del, der gælder for alle kraner med løftekapacitet på over 8 tm. De nye førercertifikater, der vedrører kranløft består altså af en fælles del, hvad enten det gælder Traverskran, Teleskoplæsser, Mobile kraner, Tårnkran. For kraner med løftekapacitet under 8 tm er der ikke krav om certifikat.
  • Vi har tidligere haft et kursus 48479 Fra Mobilkran B-cert. til  Tårnkran A-certifikat. Dette kursus er med den ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 ikke længere aktuelt og er omfattet af Mobile kraner: Kurset 48645 Mobile kraner >30 tm - med ballast, Varighed 15 dage.