Kursusaktiviteten på AMU falder fortsat

Kursusaktiviteten på AMU falder fortsat

Tekst: Bodil Rasmussen. Foto: pxhere

AMU-statistikken for hele 2016 ligger nu klar. Den viser et fortsat fald i aktiviteten på AMU – også inden for bygge og anlæg.

Faldet i aktiviteten på bygge- og anlægskurserne kan formentlig forklares ved høj beskæftigelse og travlhed inden for byggeriet.

Et generelt fald i AMU-aktiviteten
Inden for bygge- og anlægsområdet er AMU-aktiviteten faldet med 9 % i antal deltagere, mens det gennemsnitlige fald for hele AMU er på 6 % i forhold til 2015. Hvad angår aktiviteten inden for bygge/anlæg og industri (BAI) er antal årselever faldet med 9,7 % mod et gennemsnitligt fald for hele AMU-aktiviteten på 3,1 % i forhold til 2015.

Statistikken fortæller også, at der er flest kursister inden for BAI i henholdsvis 1. og 4. kvartal. Ligeledes fremgår det, at der er en lav andel af ledige deltagere inden for BAI.

Mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse
Bygge- og anlægsområdet er ellers udpeget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at være et område med mangel på arbejdskraft, hvorfor der er en lang række af BAI-kurser, der er målgruppe for seks ugers jobrettet uddannelse.

Certifikatkurser og eksamensuddannelser er eftertragtede
Der er udarbejdet en top 300 for de mest "populære" kurser inden for BAI’s område. Det er tydeligt, at certifikatkurser og eksamensuddannelser ligger i top, men der er dog også plads til mere tværgående kurser som for eksempel Byggepladslogistik og Kommunikations- og samarbejdsmetoder.

Dansk Byggeri: AMU opkvalificerer de ufaglærte
Det ligger lidt i tråd med Dansk Byggeris analyse fra maj i år. Her konkluderer Dansk Byggeri, at AMU er med til at udvikle virksomhedernes kompetencer generelt, og det er på AMU, at de ufaglærte får den nødvendige opkvalificering til eksempelvis stilladshåndtering, nedrivning eller kloakarbejde.

Dansk Byggeri fremhæver dog, at der er brug for større fleksibilitet i AMU, således at virksomhederne kan sende deres medarbejdere på kursus, når det passer dem i forhold til tykkelsen på ordrebogen.

Se AMU-statistikken for 2016 samt kommentarer.