BAIs skolekonference 2021

Her finder du program og materialer til BAIs skolekonference 2021

Program

Program for BAI skolekonference, 24. – 25. juni, Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Mødedag 1

13.00 – 14.00    
Velkommen ved formandskabet
•    
Præsentation af Emil Daugaard
•    
Status og videre forløb for Master Skills
•    
Status på prøver
•    
Bæredygtighed som indsatsområde

14.00 – 14.20  
”Bæredygtighed og AMU”, oplæg fra det opsøgende team i
                            Byggeriets uddannelser

14.20 – 14.45    
Kaffepause
    
14.45 – 15.30    
Workshop: ”Hvordan kan skoler og BAI fremme kompetenceudvikling om
                            bæredygtighed via AMU?”

15.30 – 15.45    
Opsamling i plenum

15.45 – 16.45    
”Brug af droner i bygge- og anlægsbranchen”, oplæg fra Teknologisk Institut

16.45 – 17.00    
Opsamling i plenum

17.00 – 18.30    
Fri

18.30                 
Velkomstdrink

19 -                    
Middag

 


Mødedag 2

9.00 – 9.30       
”Digitale læringsforløb til AMU via Moodle”, oplæg ved Heidi Nørgaard Kjær
                            og Thomas Pøl Kjems Holland, faglærere på Learnmark

9.30 – 10.00      Workshop: ”Hvordan kan skoler i samarbejde med BAI fremme brug af
                            digitale læringsforløb og fjernundervisning?”

10.00 – 10.15    Opsamling i plenum

10.15 – 10.30    
Kaffepause

10.30 – 11.45    
Debat om nye samarbejdsprojekter mellem skoler og BAI

                            BAI er meget interesseret i at høre hvilke samarbejdsprojekter/emner,
                            skolerne finder relevant at fokusere på.
                            Når skolen er tilmeldt BAI skolekonferencen fremsender BAI sekretariatet
                            et skema, hvor skolen kan skrive ønsker til samarbejdsprojekter/emner.
                            Herefter vil skolernes anbefalede samarbejdsprojekter/emner blive
                            debatteret på BAI skolekonferencen og forhåbentlig kan konkrete
                            samarbejdsprojekter mellem BAI og skolerne igangsættes.

11.45 – 12.00    
Tak for denne gang

12.00 – 13.00    
Frokost