Byggeriets Uddannelser

Byggeriets Uddannelser er et fælles sekretariat for uddannelserne inden for bygge­- og anlægsområdet. Byggeriets Uddannelser ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat af fire repræsentanter fra Dansk Byggeri og fire repræsentanter fra Fagligt Fælles Forbund. Byggeriets Uddannelser yder sek­retariatsbetjening for en lang række faglige udvalg og uddannelsesudvalg inden for byggeriets område. Tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne er et af hovedformålene, der skal sikre kvalitet og udvikling for alle byggeriets uddannelser.

Læs om Byggeriets Uddannelser

Nyheder

 • Søgningen til erhvervsuddannelserne er status quo

  Søgningen til erhvervsuddannelserne er status quo

  18,5 procent af eleverne i 9. og 10. klasse ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse, hvilket stort set er det samme som sidste år, hvor andelen var 18,4 procent. Søgningen til erhvervsuddannelserne er dermed, på trods af indførelsen af adgangskrav i 2015, fortsat ikke faldet.  

  Læs mere
 • SketchUp 3D til Bygge & Anlæg Grundforløb er nu udgivet

  SketchUp 3D til Bygge & Anlæg Grundforløb er nu udgivet

  Bag webBogen står forlaget PraxisOnline samt et stærkt hold af faglærere, der både fagfagligt men også på tværs af fagene har udarbejdet undervisningsmaterialet, der skal hjælpe eleven med at komme godt i gang med at tegne i 3D-programmet SketchUp – og blive god til det!

  Læs mere
 • Vejledning til bygherrer om praktikpladser på store byggerier

  Vejledning til bygherrer om praktikpladser på store byggerier

  Byggeriets Uddannelser har samlet en række anbefalinger til bygherrer. Anbefalingerne hviler på de erfaringer, Byggeriets Uddannelser har gjort i samarbejde med Metroselskabet om at skabe flest muligt praktikpladser på det store byggeri.

  Læs mere
Se alle nyheder