Nye uddannelsesordninger med et grønt aftryk

Nye uddannelsesordninger med et grønt aftryk

Så er der udstedt nye uddannelsesordninger for en række af BU’s uddannelser:

  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
  • Murer
  • Tagdækker
  • Stenhugger og stentekniker
  • Teknisk isolatør
  • Stukkatør

Udviklingen i bygge- og anlægsbranchen er præget af fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Det ses i forhold til nye, grønne materialevalg, materiale- og affaldshåndtering og et øget behov for dokumentation, men også i behovet for, at branchens faglærte kan anvende nye værktøjer og teknikker.

De faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser har derfor udarbejdet nye fællesfag og specialefag, der kan understøtte bygge- og anlægsbranchen behov for kvalificeret arbejdskraft, som relaterer sig til bæredygtighed og et ”grønt mindset” hos vores lærlinge.

Vi håber, at skolerne tager godt imod de nye fag, der alle er understøttet af nyudviklede undervisningsmaterialer udviklet som iPraxis-forløb i samarbejde med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Du kan finde de nye uddannelsesordninger med de nye fag på hentdata.stil.dk 

Du kan finde de nye undervisningsmaterialer på praxisOnline – helt aktuelt er undervisningsmaterialer til grundforløbet klar. Øvrige materialer publiceres i efteråret 2024.