Online kurser

Flere skoler tilbyder kurser/uddannelser som fjernundervisning.

AMU-onlinekurser

Fjernundervisning på AMU: www.voksenuddannelse.dk

EUC Nord: ÅBENT VÆRKSTED Online: Tværfaglighed og byggeprocessen 

Learnmark Horsens: Kloakmesteruddannelsens teoretiske del udbydes som fjernundervisning. Forudsætning er en bestået Rørlæggeruddannelse, Struktør/Brolægger eller tilsvarende uddannelse inden for kloakområdet. Undervisningen foregår mandag og torsdag fra 18.00 til 21.45. Det er direkte transmission. Alt bliver optaget og lagt på links som kan tilgås efterfølgende efter behov.
Kontakt Jette Nielsen på 88163647 eller jvni@learnmark.dk

Aalborg Handelsskole tilbyder pt. 89 online kurser med løbende optag.

  • It kurser fra grundlæggende til avanceret niveau inden for bl.a. Excel, Word, Outlook, PowerPoint, databaser og billedredigering
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Samarbejde i grupper i virksomheden
  • Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Læs mere her: https://www.ah.dk/kurser/amu-online-kurser-fjernundervisning/?FlexCourse=true&SelectedCourseTypeGuid=0

Køge Handelsskole har en række online kursustilbud. Eksempelvis Projektledelse, Koordinatoruddannelse, Grundlæggende lederuddannelse, Teamledelse, Kommunikation & konflikthåndtering, Anvendelse af præsentationsprogrammer og Forberedende Voksenundervisning (Dansk, Engelsk, IT) Se flere af Køge Handelsskoles online kurser på: https://khs.dk/kursuscentret-khs/efteruddannelses-struktur/online-fjernundervisning/

Almene faglige onlinekurser

AOF tilbyder Forberedende Voksenundervisning i Start, Læsning (Dansk), Matematik, Engelsk og Digital samt Ordblindeundervisning. Læs mere her: https://aofonlinekurser.dk/

VUC ERHVERV leverer landsdækkende fjernundervisning i alle Forberedende Voksenundervisningsfag – det er Start, Læsning, matematik, engelsk og digital. Derudover har VUC også ordblindeundervisning. Kontakt VUC ERHVERV eller det lokale VUC for mere information. https://vuc-erhverv.dk/Har-du-tid-har-du-mulighed/, hvor du finder en kort beskrivelse af fagene samt konkrete eksempler på undervisningsforløb.

Andre online- efteruddannelsesmuligheder

Københavns Erhvervsakademi:

Alle KEAs fagmoduler på AU i ByggekoordinationAU i Byggeteknologi og AU i Energiteknologi er i et hybrid-format. Dvs. at man har mulighed for at deltage med fysisk tilstedeværelse og online - alt efter deltagernes egne behov. Med den forlængede nedlukning tilbydes første undervisningsgange som ren online. Se evt. her: https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/afgangsprojekt-au-i-byggekoordination?kust_id=5823

 

Se og hør andre kursisters erfaring med fjernundervisning

 

 

Husk, at du kan tilmelde dig mailinglisten med vinterkurser og få løbende information om udbuddet af fjernundervisning. Du tilmelder dig her: Vinterkurser