Lokale projekter

Lokale projekter

Skal der sættes gang i efteruddannelsen i din branche?

Ny pulje støtter opsøgende arbejde, som informerer virksomheder og ansatte i byggeriet om mulighederne for efter- og videreuddannelse.

Hvilke projekter giver puljen tilskud til?
Søg om midler til et projekt, hvor arbejdsmarkedets parter i fællesskab ved opsøgende arbejde informerer og rådgiver virksomheder og ansatte i byggeriet om muligheder for efter- og videreuddannelse for ufaglærte og faglærte.

Hvem kan søge?
Brancheklubber og -sektioner inden for Dansk Industri og 3F Byggegruppes overenskomstområde.

Puljen prioriterer ansøgninger, der lægger vægt på, at:

  • projektet er et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
  • projektet er lokalt forankret.
  • der foreligger en tidsplan og et budget, som svarer til højest 100.000 kr. pr. projekt.

Ansøgningsfrist?
Ansøgningerne behandles løbende, dog sidste frist 1.12.2021.

Materialer

Projektfolder kan downloades hér

Ansøgningsskema og afrapporteringsskema kan downloades hér

Excel-regneark til afrapportering kan downloades hér

Idékatalog kan downloades hér