Oplæg fra BAI's skolekonference 2017

Oplæg fra BAI's skolekonference 2017

Resultaterne fra den netop indgåede trepartsaftale på voksen- og efteruddannelsesområdet prægede BAI’s skolekonference 2017.

Da Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) holdt konference for bygge- og anlægsskolerne den 6.-7. november ved en solbeskinnet Kolding Fjord, udgjorde trepartsaftalen det meste af programmet på dag 1.

Fremlæggelse af trepartsaftalen
Konferencen blev indledt af Steen Boesen, 3F og formand for BAI, der fremlagde resultaterne fra trepartsforhandlingerne, herunder hvad aftalen betyder for AMU. Steen Boesen mener blandt andet om aftalen, at den giver ”en markant forbedret AMU-økonomi”.

I sit oplæg lagde Steen Boesen vægt på følgende hovedelementer i aftalen:
• En indgang til voksen- og efteruddannelsestilbuddene
• Fokus på at styrke basale færdigheder og
• Et moderniseret AMU-system med test, prøver og mere fleksibilitet.

Se Steen Boesens oplæg

Trepartsaftalen fra et skoleperspektiv
Uddannelseschef ved Mercantec Kurt Thomsen kom derefter ind på, hvordan man som skole kan forholde sig til trepartsaftalen. Han omtalte blandt andet mulighederne for specifik tilpasning af kurser i forhold til virksomheders og deltageres behov samt at AMU-kurser fremover kan nedbrydes i delmål og koordineres med indtægtsdækket virksomhed (IDV).

Se Kurt Thomsens oplæg

AMU hos virksomheden
En af landets store håndværksvirksomheder, Jakon, gør blandt andet brug af AMU-systemet i uddannelsen af sine medarbejdere. Jakons uddannelseschef Jørgen Abildgaard Nielsen gav et bud på, hvordan Jakon som arbejdsgiver bruger og vil bruge AMU.

Se Jørgen Abildgaard Nielsens oplæg

Emnerne på konferencens anden dag handlede blandt andet om test og prøver i AMU.

Multitest og AMU-prøver
Transporterhvervets Uddannelsesråd har udviklet onlineprogrammet Multitest, som kan skræddersys til den enkelte uddannelse. Michael Andersen, konsulent for Multitest, præsenterede programmet og dets mange muligheder.

Se Michael Andersens oplæg

Herefter fortalte uddannelseskonsulent ved Byggeriets Uddannelser Rasmus Bro om de erfaringer, der foreløbig er gjort med test og prøver i AMU. Blandt andet udgør prøver en dokumentation af kompetencer og kvalitet på kurserne, ligesom prøver som oftest hilses velkommen af kursisterne.

Brugen af test og prøver bliver endnu mere relevant fremover, når de med VEU-aftalen bliver en integreret del af AMU-systemet.

Se Rasmus Bros oplæg

Lufttæthed og nyt videnscenter for byggeriet
Konferencen sluttede af med først et oplæg om byggeriets udfordringer med lufttæthed samt en præsentation af det kommende Videnscenter for bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.

Faglærer ved Roskilde Tekniske Skole Johnny Lundgreen fremlagde erfaringer med byggeri, der hævder at bygge efter 2020-kravene med henblik på lufttæthed.

Derefter fortalte Kim Clausen, uddannelseschef på Learnmark, om det nye, mobile videnscenter, der skal understøtte erhvervsskolerne med deres digitalisering og teknologiske udvikling i uddannelserne.

Se Kim Clausens oplæg

Johnny Lundgreens oplæg er undervejs