Oplæg fra BAI's skolekonference 2016

Oplæg fra BAI's skolekonference 2016

D. 15. og 16. november blev Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industris årlige konference afholdt.

Indledningsvist fremlagde Steen Boesen, formand for BAI, seneste nyt fra BAI herunder de vigtigste punkter fra trepartsaftalen.

Se Steen Boesens præsentation her

I forlængelse heraf fulgte fælles drøftelse ved bordene vedr. friinstitutionsforsøget, 7,4 timer reglens afskaffelse, mulighed for kollektiv afkortning og fleksibilitet i AMU. Her kunne skolerne byde ind med erfaringer, ønsker, perspektiver på muligheder og udfordringer.

Fælles opsamling af punktet følger

Torben Dybdahl Jensen, AMU Nordjylland og Martin A. Jensen, Ulfborg/ Kjærgaard fortalte efterfølgende om baggrund og erfaringer med Flipped learning.

Se oplæg om Flipped Learning her

Se også mere på www.flippedamu.wordpress.com

Eftermiddagens program sluttede af med oplæg om projektet ’Byg til vækst – samarbejde og processer i Byggeriet’ af Projektchef Susanne Toftager samt konkrete eksempler om ’Byg til vækst og Lean i Byggeriet’ af Jim Nøhr Jensen, Lean Faglærer på AMU-Fyn.

Se Susanne Toftagers og Jim Nøhr Jensens oplæg her

På konferencens anden dag delte Finn Pedersen, EUC Nord og Peter Hjortdal Andersen, Learnmark deres erfaringer med skolesamarbejdet omkring FKB2258 – Planlægning, Styring og Samarbejde samt kom ind samarbejde generelt med andre skoler.

Se Peter Hjortdal Andersens præsentation her

Se Finn Pedersens oplæg her

Uddannelseskonsulent Rasmus Zier Bro, Byggeriets Uddannelser, introducerede BAI-projektet ’Test og Prøver i AMU’, og Finn Pedersen fulgte op med EUC Nords erfaringer med forsøg med test og prøver i AMU.

Se Rasmus Zier Bros oplæg her

Se Finn Pedersens oplæg om erfaringer med test og prøver i AMU her

Virksomhedskonsulent Erik Nielsen, AMU Nordjylland, sluttede konferencen af med et oplæg om jobrettet uddannelse, visitering, praktik og beskæftigelse for tosprogede med supplerende bemærkninger fra uddannelseschef Frede Holst Andersen.

Se Erik Nielsens oplæg her

 

Se mere her:

Projekt Vejen frem i Aalborg - april 2017

Projekt Vejen frem i Aalborg - januar 2017

På vej til job på elementfabrik

Vejen-frem-bygningsarbejder-med integreret dansk 2016

VI BYGGER NUUK Fakta-ark

 

AMU-Nordjyllands nye struktørvideo

 

Mere om Flipped Learning

Vedrørende Flipped Learning var der forud indlægget fremsendt følgende til alle deltagere:

Forud for oplægget havde alle deltagere fået tilsendt links til eksempler vedr. flipped learning:

Mon broen holder? AMU Nordjylland v/Torben Dybdahl Jensen

På din køretur mod Hotel Koldingfjord, skal du passere over og under en række broer. Tror du at de kan holde? Det kan de, for struktørerne har selvfølgelig lavet et godt stykke arbejde. En af grundene til at en betonbro kan holde, kan du se i denne lille film:

https://youtu.be/-aefukEgaHg

Er din nysgerrighed om jernbeton blevet yderligere vakt, så anbefaler jeg denne lille film, om brug af elektrisk bukkemaskine:

https://youtu.be/Szx94emAJUQ

Afmærkning af vejarbejde – Ulfborg/Kjærgaard v/Martin A. Jensen

https://drive.google.com/open?id=0B393fs9ovJjecHlGZW1mYUJoazQ

Én forklaring på hvad flipped learning er:

https://www.youtube.com/watch?v=0YeFFamwou4