Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-reformen

Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-reformen

Byggeriets Uddannelser har i samarbejde med EUC Nord og SDE udarbejdet projektet Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-reformen.

Baggrunden for projektet er den løbende vurdering af og drøftelser om undervisningskvaliteten i erhvervsuddannelserne: Får alle elevtyper de nødvendige udfordringer i uddannelsesforløbet? Hvordan sikres det, at både de ressourcesvage og –stærke elever udfordres? Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleven har en ugentlig arbejdstid og yder en indsats, der dels sikrer kvaliteten i uddannelsen for eleven, dels nyder opbakning i de lokale uddannelsesudvalg og de faglige udvalg/organisationer?

Projektets formål har været at arbejde særligt med formidlingen af elevernes arbejdsuge på 37 timer på skolen. Målgruppen for formidlingen er først og fremmest virksomheder og lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Læs rapporten her Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-reformen