Uddannelsespakker i byggeriet, virksomhedsinddragelse og beskæftigelse

Uddannelsespakker i byggeriet, virksomhedsinddragelse og beskæftigelse

Gode erfaringer med Uddannelsespakker i byggeriet, virksomhedsinddragelse og beskæftigelse

Formål

Formålet med projektet har været at undersøge, hvordan man skaber et match mellem bygge- og anlægsvirksomheder og brugere af 6 ugers selvvalgt inden for byggeriet. Branchen har gennem de 6 ugers jobrettede uddannelsespakker defineret hvilke kompetenceløft der skal til for at kunne introduceres til og få fodfæste i bygge- og anlægsbranchen. Imidlertid viser det sig, at kompetenceløftet bedst omsættes til beskæftigelse, hvis der allerede i uddannelsesforløbet er kontakt til virksomheder evt. i form af kortere praktikophold indlagt som en del af kvalificeringsforløbet.

Indhold

Projektet, som AMU Nordjylland og Learnmark, Horsens har gennemført, kan tjene som model og inspiration for virksomhedskontakt og virksomhedsnetværk. Netværkene er en styrkelse og udvidelse af skolernes eksisterende netværk, og er anvendt til at indlægge praktik i de 6 ugers uddannelse. Skoleforløbene bliver splittet op efter de praktikmuligheder, der er i virksomhederne. På denne måde kan anvendelse af praktik i uddannelsens læringsindhold skabe en tættere tilknytning til beskæftigelse i branchen.

Læs rapporten her.

Vi har været forbi AMU Nordjylland for at høre om deres erfaringer med projektet og lagde i samme ombæring vejen forbi Spæncom A/S, der har fungeret som praktiksted for flere af AMU-forløbets deltagere.

Film 1: Om projektet: Gode råd og erfaringer

 

 

Film 2: Bag om projektet: Hvad driver folkene bag projektet, fra AMU til EUD, hvad kan AMU?

 

Film 3: Om praktik i AMU; Spæncom: Mød formand og kursister