Hvordan finder bygge- og anlægselever information om uddannelserne?

Byggeriets Uddannelser gennemførte i januar 2019 en spørgeskemaundersøgelse omkring bygge- og anlægselevers informationssøgning, da de skulle vælge uddannelse. I undersøgelsen har 574 hovedforløbselever fra hele landet svaret på, hvor de fandt information om uddannelsen, hvem de talte med og hvad de har vægtet i forhold til valg af uddannelse.

I undersøgelsen blev det blandt andet klart, at:

 • Eleverne i høj grad brugte erhvervsskolernes hjemmesider og ug.dk i deres informationssøgning.
  Også brobygningsforløbene bliver angivet som væsentlige i forhold til at indhente information om uddannelsen. Brobygning samt ug.dk er afgørende i optaget efter 10. klasse, hvorimod elever, der kommer fra gymnasiet i højere grad gør brug af skolernes hjemmesider.
 • 30,3 procent angiver, at de har fundet information ‘andre steder’. Det er særligt i arbejdsregi og gennem familie, at eleverne henter information om uddannelsen. Unge voksne, der kommer fra en anden uddannelse eller beskæftigelse angiver, at det særligt er ‘andre steder’, at informationen kommer fra.
 • Der er forskel på informationssøgemønstret i forhold til alder: Særligt ug.dk og brobygning spiller en afgørende rolle for unge under 25 år, hvorimod informationssøgningen primært finder sted via skolernes hjemmeside og ‘andre steder’ for elever over 25 år.
 • Undersøgelsen peger på, at afstand til skole eller muligheden for skolepraktik ikke vægter afgørende for deres valg af uddannelse.
 • Overordnet er det interessen for faget, der er det primære, når der vælges uddannelse - uanset alder.
  At uddannelsen er praktisk og fysisk, og at der er mulighed for at tjene penge spiller også en vigtig rolle. Mulighed for videreuddannelse er vigtig – både for EUX-elever og for ordinære EUD-elever.
 • For unge under 25 år vægter betydningen af at tjene penge og at uddannelsen er praktisk og fysisk højt.
 • Elever over 25 år prioriterer betydningen af at kunne se jobbet for sig højere end elever under 25 år.
 • Mulighederne for videreuddannelse spiller en større rolle for unge under 25 år. Unge under 25 år indeholder den største repræsentation af eux-elever.
 • Det er de nære relationer og den kvalitative samtale, der er afgørende i uddannelsesvalget særligt for de unge under 25 år.
  Både elever under og over 25 år har dog oplevelsen af, at de i høj grad selv har fundet ud af, at de ville vælge uddannelsen. Til spørgsmålets tilknyttede kommentarer, angiver en del respondenter dog, at de har talt med anden familie eller arbejdsrelationer om valget af uddannelse.