Gode erfaringer med test og prøver på kontraktuddannelsen Betonmager

Baggrund:

I udviklingsprojektet Kontraktuddannelser - Test og prøver i synkron og asynkron undervisning - formative og summative prøveformer” er et af hovedformålene at finde ud af, hvordan man udvikler og bruger prøver i AMU, der både passer til de pædagogiske formål med prøverne og til prøvernes formål som læringsdokumentation. Projektet gennemføres samtidig med, at der kommer obligatoriske, centralt stillede og bevisudløsende prøver i AMU.

Men hvordan kan en udvikler og faglærer gribe opgaven an i praksis? Hvad kræver det af tid, og hvad siger kursisterne selv til at blive testet?

Praksis:

Torben Dybdahl Jensen arbejder til daglig aktivt med at udvikle og integrere test og prøver i AMU. Torben er faglærer på AMU Nordjylland, og han fortæller her indledningsvist om, hvad en AMU-kontraktuddannelse egentlig er, hvorfor der skal være prøver i AMU, hvad branchen siger, hvad effekten af prøverne er, og hvad det kræver af tid at udvikle og afholde prøver.

Se filmen her: (3:43 min)

  

Torben Dybdahl Jensen fortæller i filmen, at han først var skeptisk, men nu er kommet frem til, at prøverne giver kursisterne bedre muligheder for at vurdere, om de lærer det, de skal på kurset eller uddannelsen. Og som Torben siger: ”Jo mere positiv vi kan gøre uddannelsen for dem, der kommer her, desto bedre er det selvfølgelig”.

Torben nævner også den problemstilling, at værdien af et AMU-kursus ikke altid anerkendes, og at brugen af test og prøver kan være med til at vise, at det ”altså ikke er noget, man får forærende”.

Er udviklingen af prøverne tidskrævende? Ja. ”Man skal synes, at det er sjovt, for hvis man skal gøre det ordentligt, så tager det tid, og det skal vedligeholdes. Det skal både forberedes, og det skal også forberedes i undervisningen, så deltagerne hele tiden er bevidst om, hvad det lige er der sker, og hvorfor er det lige er, at vi skal lave test, og hvad den dybere mening med det er.”

Erfaring og gode råd

Fortsat interview med Torben Dybdahl Jensen med konkrete eksempler på, hvordan en prøve kan gribes an – fra indledende introduktion til praktisk udførsel.

Se filmen her: (4.08 min)

 (4.08 min)

På Betonmageruddannelsen har Torben Dybdahl Jensen forsøgsvis arbejdet med at lade kursisterne være med til at skabe indholdet i prøverne. Som han forklarer i videoen, har dette et dobbelt formål. Dels bliver uddannelsesindholdet tydeligt, og samtidigt forberedes kursisterne på, at der er prøver på uddannelsen. Det gør dem mere trygge, fordi prøverne bliver en integreret del af undervisningen. Torben lægger vægt på, at kursisterne får feedback på prøveresultaterne.

”Når testene bliver sendt ind til mig på sidste dag, så gennemgår vi alle svarerne. Jeg kan gøre det enkeltvis, hvis der nu er nogen, som ikke har besvaret det særlig godt, så kan det danne grobund for, at jeg skal have en personlig samtale med den enkelte deltager. Det vil ske meget sjældent, men ellers danner besvarelserne grundlag for en snak i klassen (…). Der er en refleksion i besvarelsen af skemaet, og så kommer der en refleksion i undervisningen over det lærte i plenum.”

Hvad siger kursisterne til, at der er test og prøver på uddannelsen?

5 kursister på betonmageruddannelsen giver her deres bud på, hvordan det er at blive testet i uddannelsen. De fem kursister repræsenterer AMU-målgruppens blandede erfaringer med uddannelse og prøver. Kursisterne er interessant nok enige om, at test og prøver er en naturlig del af det at følge et kursus eller tage en uddannelse - uanset deres baggrund.

Se filmene her:

Henrik og Henrik om test og prøver (2:28 min)

Mathias om test og prøver (1.05 min)

Alexandru om test og prøver (1:49 min)


Otto om test og prøver (1:45 min)