Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning

Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning

Et projekt har undersøgt, hvordan man kan bruge digitale redskaber i undervisningen på AMU-kurser samt hvilke muligheder og udfordringer, underviseren og eleverne vil møde i undervisningslokalet. Målet har været at gøre AMU-kontraktuddannelserne mere attraktive og fleksible for målgruppen – samt at gøre undervisningsmetoderne og undervisningsmedierne mere varierede.

Flipped Learning
Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) har undersøgt og afprøvet undervisningsmetoden Flipped Learning - en forholdsvis ny metode, hvor digitale medier er med til at understøtte læringsprocessen. Her er fokus i høj grad på elevernes og kursisternes aktive deltagelse i læringen. De gøres til medskabere af læringsindholdet og vidensproduktionen, mens læreren i højere grad bliver vejleder.

Projektet er gennemført på betonmageruddannelsen, maskinføreruddannelsen, nedriveruddannelsen og stilladsmontøruddannelsen. Undervisningen er afprøvet på almindelige hold, hvor faglærere og kursister sammen har eksperimenteret med læringsforløb.

Konklusioner og anbefalinger
Projektet peger blandt andet på følgende konklusioner og anbefalinger:

  • Flipped Learning varierer undervisningen og engagerer kursisterne og kan være med til at skabe et højere læringsudbytte
  • Flipped Learning understøtter undervisningsdifferentiering
  • Faglæreres kompetencer inden for pædagogik og didaktik udvikles
  • Flipped Learning åbner for nye muligheder og er et supplement til, ikke en erstatning af, traditionel undervisning
  • Eksperimentel tilgang til implementering og metodeudvikling virker hensigtsmæssigt. ’Learning by doing’ fungerer og er måske endda en forudsætning
  • Der bør udvikles undervisningsmetoder på tværs af fag på skolen og mellem skolerne
  • Man bør begynde i det små og ikke lade et helt undervisningsforløb være baseret på et nyt undervisningskoncept
  • Der bør tænkes bredt, digitalt og varieret, når undervisningsmaterialer skal nyudvikles eller revideres i AMU

Læs rapporten 'Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning/flipped learning'

Læs også
Flipped Learning er på vej i AMU