Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning

Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning

Et projekt har undersøgt, hvordan man kan bruge digitale redskaber i undervisningen på AMU-kurser samt hvilke muligheder og udfordringer, underviseren og eleverne vil møde i undervisningslokalet. Målet har været at gøre AMU-kontraktuddannelserne mere attraktive og fleksible for målgruppen – samt at gøre undervisningsmetoderne og undervisningsmedierne mere varierede.

Flipped Learning
Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) har stået for projektet, der har undersøgt og afprøvet undervisningsmetoden Flipped Learning.

Flipped Learning er en forholdsvis ny metode, hvor digitale medier er med til at understøtte læringsprocessen. Her er fokus i høj grad på elevernes og kursisternes aktive deltagelse i læringen. De gøres til medskabere af læringsindholdet og vidensproduktionen, mens læreren i højere grad bliver vejleder.

Projektets indhold
Projektet er gennemført på betonmageruddannelsen, maskinføreruddannelsen, nedriveruddannelsen og stilladsmontøruddannelsen. Undervisningen er afprøvet på almindelige hold, hvor faglærere og kursister sammen har eksperimenteret med læringsforløb.

Indholdet i projektet har især været følgende:

  • Kompetenceudvikling af undervisere til at anvende Flipped Learning
  • Udvikling af undervisning og undervisningsmaterialer tilpasset Flipped Learning
  • Udvikling af didaktiske modeller for Flipped Learning til elementer i AMU-kontraktuddannelserne
  • Udvikling af konkrete Flipped Learning-undervisningsforløb
  • Afprøvning af anbefalinger til metodeudvikling i Flipped Learning i AMU

Læs rapporten 'Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning/flipped learning'