Analyse af prøveformer og test i BAI's AMU-uddannelser gennem forsøg og evaluering

Analyse af prøveformer og test i BAI's AMU-uddannelser gennem forsøg og evaluering

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) har i en periode undersøgt muligheden for at indføre prøver og tests på AMU-kurser.

Baggrunden for projektet er ønsket om at kunne imødegå den tvivl og kritik, der kan rejses i forhold til bedømmelse og udstedelse af beviser i AMU. Projektet indgår indirekte i en løbende indsats for at udvikle kvaliteten i AMU, ligesom prøver måske kan skabe en øget motivation hos kursisterne.

Anbefalinger fra udvalget og vejen frem
I de uddannelsesforløb, hvor test og prøver er afprøvet, har der været en generel tilfredshed med forsøget. Faglærerne har udtrykt tilfredshed med anvendelsen af prøver, især fordi prøveelementet skærper engagementet i undervisningen.

Der er dog en række forhold, man skal være opmærksom på, blandt andet:
Præmisserne for prøver skal være klare. Kursisterne skal fra begyndelsen af kurset eller uddannelsen forberedes på en kommende prøve samt bedømmelseskriterier og konsekvenser af resultatet. Er det en prøve, der kan dumpes, og hvornår kan man i givet fald tage prøven igen?

Endnu en anbefaling er, at faglæreren løbende evaluerer prøveformer og -indhold, så prøverne hele tiden lever op til de formål, der er defineret.

I det videre arbejde skal man blandt andet overveje følgende problemstillinger:

  • Hvilke prøver skal være centralt udviklede og hvilke prøver kan udvikles decentralt på skolerne i fagene?
  • For at undgå snyd skal det sikres, at hverken faglærerne eller kursisterne kan manipulere eller ændre prøveresultater.
  • I forbindelse med forsøg med afprøvningsformer kan spørgsmålet om klagemulighed, -procedure og -instans rejses.
  • Skal kursisten kunne aflægge en prøve uden at have fulgt undervisningen, eller er det faglæreren, der indstiller kursisten til prøve?

Samlet set skal det dermed vurderes, om undervisningen bliver bedre, og om læringen bliver mere effektiv, hvis der indføres prøver.

Download rapporten 'Analyse af prøveformer og test i BAI's AMU-uddannelser gennem forsøg og evaluering'

Læs også
Prøver kan give kvalitetsløft til AMU