Tillidsbaseret LEAN

NCC A/S Råhus Øst har fra  efteråret 2012  frem til efteråret 2013 gennemført et uddannelsesprojekt hvor målet har været at udvikle nye metoder til produktivitetsforøgelse til gavn for NCC og for byggebranchen.
Dette er sket ved en målrettet udvikling af bedre arbejdsprocesser og af bedre samarbejds- og ledelsesprocesser. Samtidig har projektet arbejdet for anerkendelse af formel kompetenceudvikling som integreret middel til at nå de forretningsmæssige mål. Projektet har bygget på en massiv medarbejderinddragelse, således at medarbejderne er blevet involveret direkte i løsningsforslag; og at der allerede tidligt i projektet er sket en forankring af next practice i processer.
 
Projektet har således udviklet en ny model for optimering af arbejdsprocesserne og samarbejdet på en byggeplads: Tillidsbaseret Lean i NCC.