Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring

Projektet "Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring" er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond (BAUF) og er initieret af BABEL - Bygge og Anlægsbranchens Evaluerings og Læringscenter.

Projektet er gennemført og koordineret af BABEL i samarbejde med to deltagende virksomheder og deres udvalgte byggeprojekter, nemlig henholdsvis MT Højgaard A/S på opførelsen af Moesgård Ny Museum og Dan Jord A/S på anlægsarbejdet ved Jette Tikjøbs Plads ved de ny opførte boligområder på Aarhus Havn.

Projektets hovedformål har været at afdække udvidede anvendelsesmuligheder omkring brugen af smartphone-teknologi og et tilhørende kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram i forbindelse med udførelsesfasen på forskellige typer bygge- og anlægsprojekter. Smartphone-teknologien og de tilhørende app's gør det muligt at anvende fotodokumentation i en større udstrækning end det gøres på de fleste byggerier i dag. Digital fotoregistrering har været kendt i en årrække og været med til at systematisere en generel øget kvalitetskontrol, men anvendes fortrinsvist på projektledelsesniveau. Af projektets titel forstås således også, at der i projektet her er lagt vægt på elementet "medarbejderadministreret" og har været fokuseret på at introducere metoden blandt udførende medarbejdere, der ikke i forvejen har været bekendt med den.

Der er aktuelt inden for de sidste år kommet en markant simplificering af produkterne og funktioner til brug ved digital kvalitetssikring, og der er ligeledes efterhånden flere forskellige leverandører på markedet. Netop de nu meget enkle produkter og den øgede tilgængelighed, inspirerede til et projekt, hvor vi ønskede at inddrage de udførende bygningsarbejdere yderligere i processen omkring en løbende dokumentation og afdækning af de potentialer og gevinster, der eventuelt kunne opnås ved i højere grad at tildele mobile værktøjer til sjakbajserne på byggepladserne.

Læs rapporten hér.