Kompetencedreven innovation – med håndværkeren og byggepladsen i centrum

- Metoder til at styrke håndværkernes innovationskompetencer gennem AMU

Hoffmann A/S har gennemført et projekt fra september 2011-januar 2013, hvor man har arbejdet med at skabe en lærende og digital byggeplads, hvor kommunikation og samarbejde har været i fokus.

På byggepladsen Kagshusene har man afprøvet digital kommunikation både til tidsstyring og almindelig kommunikation. Det vigtige ved afprøvningen har været at sikre at effektiviseringer og arbejdsglæde ikke blev hinandens modsætninger, men at øget kommunikation og samarbejde også skal føre til en større kvalitet i arbejdet for alle deltagere i byggeprocesserne. Derfor har projektet både omfattet Hoffmans egne ansatte og alle underentreprenører på pladsen.

Læs rapporten her