Digitale værktøjer til SMV

Projektet ”Digitale værktøjer til SMV” blev søgt af Hillerød Erhvervsskole i samarbejde med EUC Nord.

Mange mindre virksomheder har svært ved at beslutte sig for implementering af digitale værktøjer. Hvad er der af muligheder og hvad skal man vælge?

I dette projekt er der gennemført workshops hvor virksomheder og IT leverandører har fået et mødested.

Spørgsmålet  er ligeledes hvordan man uddanner sine medarbejdere til at  arbejde  med de nye programmer og på forskellige maskiner.

Projektet blev ikke fuldført, men i denne midtvejsrapport kan man læse om de udfordringer som SMV'erne står overfor og hvor vigtigt det er at uddanne medarbejdere i de små virksomheder så alle bidrager til den digitale informationsstrøm.

”De senest offentliggjorte casestudier vedrørende implementering af IKT og modelbaserede arbejdsmetoder og værktøjer i byggeriets faglige praksis viser, at den største udfordring ikke ligger i brugen af ny hard- og software. Den ligger i implementeringen, hvor nye metoder til samarbejde og arbejdsproces forudsætter et kompetenceløft, ikke bare for den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden internt, og ikke mindst i organiseringen af byggeriets udførelse.”