Byg – handlekraft

Juli 2013 Fase 1 i udviklingsprojektet:

Byg – handlekraft

Jakon A/S har igennem mange år engageret sig i udviklingsprojekter med det mål at forbedre byggeprocesserne.

Alle projekter har medført ny viden og værktøjer der kan optimere arbejdsgange og samarbejder til alle parters tilfredshed.

Alligevel sidder Jakon A/S tilbage med en fornemmelse af at der skal mere til. Som de skriver i ansøgningen til Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond:

”Jakon har i de sidste 20 år været med i mange udviklingsprojekter, som har været med til at udvikle firmaet og vores byggepladser.

Jakon har nøje overvejet, hvordan vi kan komme videre i denne udvikling. Vi må konstatere at alle ideer og forslag allerede ligger i de projekter vi har været med i, på nær et emne om indkøb, som vi kører videre med på anden vis.

Det store problem er, at de mange gode forsøgsprojekter dør stille og roligt efter forsøgsperioden er afsluttet. De gode erfaringer spreder sig langsomt i de virksomheder, der har deltaget i udviklingen. Afsmitningen til resten af branchen er lig nul, det gælder også for de virkeligt gode ideer og anbefalinger.

På denne baggrund ønsker Jakon derfor at iværksætte et nyt fremadskuende forsøgsprojekt, der har som overordnet mål at få omsat de mange anbefalinger, gode resultater og ideer m.v. til handling – vi ønsker med andre ord, at gå fra ord til handling!”

Brancheudvalget har støttet fase 1. i dette udviklingsprojekt. Der foreligger nu en grundig analyse af hvad der er kommet ud af tidligere udviklingsprojekter, samt hvilke barrierer der har forhindret fuld implementering af de bedste resultater.

Man kan i nedenstående rapport læse om de punkter der skal arbejdes med for at resultater høstet i et udviklingsprojekt vil blive implementeret generelt i virksomheden. Overordnet anbefales: ”at der er behov for at flytte fra en kultur, hvor udvikling ses som projekter, til en kultur, hvor forandringer er en grundlæggende vane”.  Vejen fra projekt til forandringsledelse går bl.a. gennem:

  • Strategisk forankring af udviklingsprojekter
  • Forbedret kommunikation
  • Klare og målbare resultater i projekter

Læs mere her og her