Bedre produktivitet gennem medarbejderinddragelse og -ansvar

Analyse af tre udviklingsprojekter

I denne rapport er analyseret tre udviklingsprojekter: "Empowerment", "Logistik på byggepladsen" og "Nytænkning af kompetenceudvikling i Enemærke & Petersen". Alle tre projekter er baseret på idéen om, at man kan øge virksomhedernes produktivitet ved at inddrage medarbejderne mere. Formålet med analysen er at undersøge, om man pba. de tre projekter kan udvikle et samlet udviklingstilbud målrettet virksomheder med ca. 10-25 ansatte.

Projekterne er baseret på to forskellige metoder: BygSoL med fokus på Lean Construction og Empowerment med fokus på TQM (Total Quality Management), der handler om at udvikle en kvalitets og kundekultur. BygSoL er udviklet til byggebranchen, velafprøvet og implementeret i AMU, hvorimod Empowerment er en generel organisationsudviklingsmetode, hvis anvendelse i byggebranchen er ny.

Alle tre projekter er meget vellykkede. Det anbefales dog ikke at forsøge at kombinere metoderne, men i stedet arbejde videre med dem separat.

Læs rapporten hér