Synliggørelse af tværfaglig efteruddannelse i byfornyelse og bygningsrestaurering

Projektet har været forankret hos Syddansk Erhvervsskoles Center for Bygningsrestaurering i Odense og udført i samarbejde med Mercantec Viborg og CELF Nykøbing F.

Formålet med projektet var at skabe større forståelse og indsigt i muligheder for efteruddannelse inden for byfornyelse og restaurering. Endvidere var det målet at få skabt relationer med virksomheder, som senere kan føre til et netværk omkring efteruddannelser, specielt inden for renovering og restaurering.

Projektet bygger på ideen om, at direkte information og samarbejde vedr. efteruddannelsesmuligheder, skaber bedre grundlag for at fremme medarbejdernes aktiviteter på dette område og dermed styrker deres og virksomhedernes kompetencer.

Det er projektets konklusion at det er vigtigt at skabe gode relationer til virksomhederne. Det er vigtigt for virksomhederne, at der er direkte kontakt til fagligt kompetente personer på skolerne. Den synlighed oplever projektets tovholdere som værende meget afgørende; at vide hvem man skal kontakte og at det er dedikerede fagfolk der løser opgaverne med at finde og vejlede til de rette efteruddannelsesaktiviteter. I projektets rapport pointeres at der skal skabes synlighed gennem flere kanaler.

Forudsætningerne er afgjort: faglighed på de områder man gerne vil tilbyde efteruddannelse inden for.

Synlighed i de faglige felter man opererer i, engagement og troværdighed.

Firmaerne skal kunne forstå, at der er opgaver, hvor særlige kompetencer er nødvendige for at få opgaverne.

Læs projektrapporten hér Synliggørelse af tværfaglig efteruddannelse i byfornyelse og bygningsrestaurering