Projektkonsulent søges til Byggeriets Uddannelser

Vær med til at sikre flere lærlinge i bygge- og anlægsbranchen!

Byggeriets Uddannelser søger en projektkonsulent til et spændende fuldtidsjob i et uddannelsessekretariat, hvor du vil komme til at arbejde tæt sammen med engagerede kolleger, erhvervsskoler og udvalg. Dit arbejdsfelt vil omhandle arbejdet med at få flere lærlinge ind i bygge- og anlægsbranchens erhvervsfaglige uddannelser samt at arbejde for mere kvalitet i lærlingeforløbene.

Jobbet er en nyoprettet stilling og funktion. I sekretariatet er der dog allerede gode erfaringer med lærepladsfremmende initiativer, og du vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaer, der arbejder med dette område.

Det primære ansvarsområde bliver:

Projekt- og rammestyring af de initiativer og aftaler de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser sætter i gang som konsekvens af Trepartsaftalen til sikring af flere faglærte.

Læs mere om trepartsaftalen her.

Ingen kan det hele, men vi lægger vægt på, at du kan svare ja til flest muligt af disse udsagn:

  • Du har erfaring med at styre en bred vifte af projekter, herunder indgå aftale med forskellige aktører om det nærmere indhold og økonomien, samt følge og afrapportere projekterne i forhold til forvaltningsret og legalitet.
  • Du har en grundlæggende viden om erhvervsuddannelser og forhold mellem lærlinge, virksomheder og erhvervsskoler.
  • Du kan håndtere driftsmæssige og administrative opgaver og processer.
  • Du har erfaring med styring af økonomi ved brug af budgetter og regnskaber.
  • Du kan både deltage i tværgående opgaver og arbejde selvstændigt.
  • Du kan indgå i en uddannelsespolitisk sammenhæng med blik for hensyn til et partstyret samarbejde.
  • Du skal kunne se muligheder og skabe relationer og netværk til samarbejdspartnere.
  • Du har en kombination af videregående uddannelse og en bygge- og anlægsfaglig uddannelse.

Interesseret?

Send din ansøgning vedlagt CV uden personfølsomme oplysninger pr. e-mail til Linda Plougmann på lp@bygud.dk
Ansøgningen skal være modtaget senest onsdag d. 19. maj 2021 kl. 16.00.
Alle ansøgningerne vil blive behandlet diskret, gennemgået af et ansættelsesudvalg og slettet, når en ansættelse er på plads.
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 27. maj 2021.
For yderligere oplysninger kontakt: Sekretariatschef Torsten Lindum Poulsen på tlf. 35 87 87 39

-----------------------------------------------------------------------------------------

Byggeriets Uddannelser er etableret af Fagligt Fælles Forbund (3F) og DI med det formål at samle kræfterne på bygge- og anlægsområdet, for derigennem at opnå større gennemslagskraft for byggeriets uddannelsesmæssige synspunkter. Sekretariatet servicerer en række udvalg, der har uddannelsesansvaret for en lang række erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for bygge- og anlægsområdet. Sekretariatet har 25 medarbejdere.

Byggeriets Uddannelser holder til på Bygmestervej 5, 2.sal, 2400 København NV. 

Se også vores stillingsopslag for vores kommende projektmedarbejder