Opfølgning på databrud, december 2020

Byggeriets Uddannelsers hjemmeside har et internt, lukket område, som kun kan tilgås af de faglige udvalg med en individuel kode.

Den 22. december 2020 blev vi gjort opmærksom, at det var muligt at tilgå diverse mødematerialer fra dette lukkede område via almindelig google søgning. Allerede kl. 12:00 samme dag blev adgangsmuligheden for både brugere og udefrakommende fjernet. Og kl. 22:35 var hele området og alle filer slettet fra bygud.dk.

Hændelsen er indberettet til Datatilsynet indenfor de gældende regler og tidsfrister.

De mødematerialer, hvor der har været adgang til personfølsomme data, omhandler behandling af uddannelsessager om forlængelse/afkortning af praktiktid, tvistigheder, dispensation for bestemte skolefag og lignende. De personfølsomme oplysninger har inkluderet navn og cpr nr. og i nogle tilfælde også adresse.

Antallet af personer, hvor personfølsomt data har været tilgængeligt, fremgår af følgende – inddelt i uddannelsesområder og perioder:

Træfagenes Byggeuddannelse fra 2004 til 2011: 528 personer

Murer-, Stenhugger- og Stukkatøruddannelserne fra 2008 til 2017: 76 personer

Anlægs-/Bygningsstruktør og Brolæggeruddannelsen fra 2010 til 2011: 8 personer

Teknisk Isolatør fra 2006 til 2014: 48 personer

Vi beklager meget at disse oplysninger utilsigtet har været tilgængelige og håber ikke at du har været berørt af det. Skulle du have spørgsmål i forbindelse med, at du har oplevet hændelser, der kunne relateres til dette databrud, er du velkommen til at kontakte souschef, Erik Engel på ee@bygud.dk.