Så kom tværfagligt iPraxisforløb til faget Rulle- og bukkestillads i mål

Så kom tværfagligt iPraxisforløb til faget Rulle- og bukkestillads i mål

Tekst og foto: Praxis

Rulle- og bukkestillads er et tværfagligt iPraxisforløb, der er udviklet til faget Rulle- og bukkestillads, opstilling mv. Faget er et overgangskrav til hovedforløbet på bygge- og anlægsuddannelserne, hvilket vil sige, at eleverne skal bestå faget for at få deres grundforløbsbevis.

Indholdet i faget er det samme som for AMU-kurset af samme navn, men iPraxisforløbet er tilpasset EUD-elever.

I forløbet tilegner eleverne sig viden om bl.a.:

• Gældende regler
• Sikkerhed og ansvar
• Materiel
• Rullestillads
• Bukkestillads

Forløbet, der er tilrettelagt, så det kan gennemføres på én dag, er en blanding af først teoretiske opgaver og derefter praktiske øvelser. I den teoretiske del af forløbet får eleverne viden om de regler, der skal overholdes ved opstilling og nedtagning et rulle- og bukkestillads.

I den praktiske del lærer eleverne i grupper at opstille og nedtage både et rullestillads og et bukkestillads.

Forløbet kan afvikles tværfagligt, da det ikke henvender sig særligt til én uddannelse.

Adgang til forløbet

Skolerne kan få adgang til forløbet ved køb af fagpakke til GF2 i abonnement.
Nærmere info om køb fås hos markedskonsulent Amanda Bøjgaard Sand, absa@praxis.dk: mobil 2029 5737.

OBS - vigtig lærerinfo!

Elever har ikke automatisk adgang til iPraxisforløbene, når skolen har købt adgang. Elevadgang kræver, at en lærer kopierer det aktuelle forløb og deler kopikoden med eleverne. Se evt. mere om deling og kopiering i Vejledning i at kopiere og dele forløb.