Online-workshop for AMU-faglærere: "Samspil mellem undervisning og prøveformer inden for BAI's kurser"

Online-workshop for AMU-faglærere: "Samspil mellem undervisning og prøveformer inden for BAI's kurser"

Online-workshop skal understøtte AMU-faglærerne på alle BAI’s godkendte skoler og skabe fora for netværk og vidensdeling 

I samarbejde med EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) gennemfører BU en gratis

online-workshop den 21. december 2021: "Samspil mellem undervisning og prøveformer inden for BAI's kurser" 

som resultat af undersøgelsen fra 2020: "Afdækning af kompetencebehovet for faglærere, der gennemfører BAI’s AMU-kurser med prøve".

Projektleder Anne Mette Brock Jensen fra Byggeriets Uddannelser fortæller, at undersøgelsen blandt andet viste, at faglærere bruger rigtig meget tid på at berolige kursister, der er utrygge ved at skulle til prøve for at bestå et AMU-kursus.

Derfor inviteres alle AMU-faglærere på BAI’s 26 godkendte skoler til gratis online-workshop til at dele ERFA om samspillet mellem undervisning og prøveformer - med fokus på, hvilke didaktiske og pædagogiske overvejelser, man som faglærere gør sig for at imødekomme kursister, der er utrygge ved at gå til prøve.

Tilmeld dig her.

Af hensyn til teknikken bedes I tilmelde jer senest 15. december 2021.

Projektleder hos Byggeriets Uddannelser, Anne Mette Brock Jensen

Projektleder hos Byggeriets Uddannelser, Anne Mette Brock Jensen