Byggeri og Arbejdsmiljø, et nyt tværfagligt iPraxisforløb

Nyt iPraxisforløb
iPraxisforløbet Byggeri og arbejdsmiljø er et nyt, tværfagligt forløb til murer-, tømrer- og struktøruddannelsernes hovedforløb.

Forløbet tydeliggør for eleverne, hvor vigtigt det er systematisk at identificere og forebygge, før belastninger og ulykker opstår, og det giver dem indblik i, hvordan den arbejdsmiljømæssige ansvarsfordeling er i virksomheder og mellem forskellige aktører på en byggeplads.

Forløbet er tilrettelagt som en blanding af opgaveløsninger i mindre grupper og fælles opsamlinger på klassen - med udarbejdelse og fremlægning af en større opgave til sidst. Ved at arbejde med opgaverne lærer eleverne betydningen af væsentlige grundbegreber og afprøver metoder til systematisk arbejde med arbejdsmiljø. I forbindelse med opsamlingerne er det hensigten, at eleverne skal udveksle erfaringer og overvejelser og forholde sig kritisk til egne og andres arbejdssituationer og -forhold.

Nogle af de emner eleverne kommer omkring er:

 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Farlige stoffer og materialer
 • Personlige værnemidler
 • Kemisk risikovurdering og substitution
 • Bestemmelser vedr. værktøj, maskiner, stillads og løftemidler
 • Pligter og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet
 • Opbygning af en arbejdsmiljøorganisation
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Adgang til forløbet
Skoler kan få adgang til forløbet på to måder:

 • Ved køb af fagpakke til det aktuelle fags hovedforløb
 • Ved køb af B&A-pakke i abonnement.

Nærmere info om køb fås hos salgskonsulent Morten Lykke Nielsen, mln@praxis.dk / mob. 2222 7376.

Søg mere information her