Restaureringsuddannelsen

Restaureringsuddannelsen

HåndværkerAkademiet introducerer en ny uddannelse, som er henvendt den gruppe bygningshåndværkere, der skal vedligeholde og restaurere bevaringsværdigt byggeri.

Uddannelsen består af en række kurser, hvor de første 2 ugers sensommer-kursus i uge 40 og 41 er obligatoriske. Herefter sammensætter man selv uddannelsen, alt efter ens håndværk og lyst til at fordybe sig i særlige emner.

Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem EUC Nord og en lang række af byggeriets faglige organsiationer.
Nedenfor finder du vores første udbudte kurser, som drejer sig om sensommer-kursus på 10 kursusdage i uge 40 og 41.
Senere vil vil også lægge en lang række andre kurser op henvendt til murere, tømrere og malere.

Læs mere her: https://www.kursuscenternord.dk/kursuskatalog/haandvaerkerakademiet/restaureringsuddannelsen/

Download brochuren som PDF