Løntilskud for lærlinge i resten af 2020


Fra 1. maj til 31. december 2020 får private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for deres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at virksomheder kan få dækket det meste af lønudgifterne i resten af 2020. Ordningen gælder også for voksenelever.

Ministeriet har netop udgivet en flyer, der orienterer om de overordnede elementer i løntilskudsordningen.