Flot stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Bygge- og anlægsuddannelserne er kommet godt fra start i 2020.

Seneste statistik for indgåede uddannelsesaftaler viser således en samlet stigning i foråret fra 645 indgåede uddannelsesaftaler til 980 i forhold til sidste år.

Én af højdespringerne er mureruddannelsen, hvor der er indgået 168 aftaler i år mod 87 i juni 2019. På tømrerfaget er andelen af indgåede uddannelsesaftaler steget fra 493 i jan. – juni 2019 til 733 i 2020. Der er også indgået flere uddannelsesaftaler med EUX, mens andelen af EUX-skolepraktikelever er halveret.

Sekretariatschef i Byggeriets Uddannelser, Torsten Lindum Poulsen, glæder sig over de flotte tal:

”Det er meget glædeligt, at corona-nedlukningen i foråret ikke har haft negative konsekvenser for indgåelsen af uddannelsesaftaler, som der har være en vis frygt for. At tallene tilmed er så fine, er meget tilfredsstillende. Stigningen må  afspejle en generel større aktivitet og lyst til at uddanne i bygge- og anlægsbranchen. Selvfølgelig spiller andre forhold også ind.  Aftalen om store løntilskud for lærlinge resten af 2020 har givetvis også haft betydning, men da aftalen først er meldt ud sidst i maj, er det ikke hele forklaringen. Virksomheder og elever har i stigende grad indgået aftaler i hele perioden. Det er tydeligt, at både virksomheder, skoler og organisationer gør en stor fælles indsats for at synliggøre uddannelserne ved Skills, lokale indsatser og kampagner. Jeg er sikker på, at det også er denne fælles indsats, der både har givet og fortsat vil gøre en forskel.”

Se statistikken her