Revision af AMU-kurser

Revision af AMU-kurser

I forlængelse af Trepartsaftalen har Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) nu gennemført en revision af alle udvalgets arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Ønsket med revisionen har været at modernisere AMU-systemet, imødekomme behovet for efteruddannelse samt at sikre, at det fortsat er de relevante AMU-kurser, der bliver udbudt.

Inden for BAI’s område er kursusudbuddet blevet optimeret og aktualiseret, så antallet af kurser nu er reduceret fra 471 kurser til 330 kurser/ kernemål.

Processen er blevet gennemført af BAI i samarbejde med arbejdsgrupper bestående af skolefolk og arbejdsmarkedets parter og er gået helt efter planen.

Projektleder Anne Mette Brock Jensen glæder sig over resultatet:

”Det var været en rigtig spændende proces, og det, der er kommet ud af arbejdet, er rigtig godt! Kursusporteføljen er nu så gennemarbejdet, at den er klar som et solidt grundlag for udviklingen af test og prøver, der løber over hele 2019. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med arbejdsgrupperne.”

Alle kurser er lagt ind i uddannelsesadministrationen og kan tilgås her og gennem ug.dk.