Resultat af AMU-udbudsrunden 2019

Resultat af AMU-udbudsrunden 2019

Undervisningsministeriet har offentliggjort, hvilke erhvervsskoler der i de kommende år skal udbyde AMU-kurser inden for bygge og anlæg.

Udbudsgodkendelser gælder fra 1. oktober 2019, dog kan gældende godkendelser anvendes frem til 1. januar 2020. Godkendelserne gælder i første omgang frem til næste udbudsrunde i 2023.

Godkendelserne forpligter skolerne til i fællesskab at sikre, at der udbydes arbejdsmarkedsuddannelser (og tilhørende delmål) i et omfang, så efterspørgslen imødekommes.

Pligten indebærer også, at hver udbudsgodkendt skole mindst en gang årligt skal undersøge behovet for udbud.

 

Det forventes, at efterspørgslen imødekommes inden for en rimelig tidsperiode, uanset om der kan samles et hold af ønsket størrelse. Skolerne forventes at samarbejde med øvrige udbydere i sådanne situationer.

Såfremt skole ikke overholder regler for udbud af AMU, kan det medføre, at godkendelsen inddrages, ligesom det kan være et fokuspunkt ved kommende udbudsrunder.

En konsekvens af et utilstrækkeligt udbud kan være, at der godkendes supplerende udbydere til den pågældende FKB i løbet af perioden.

Hvis ministeriet bliver bekendt med, at der er uopfyldt efterspørgsel i form af uhensigtsmæssige aflysninger eller kurser, som ikke udbydes i overensstemmelse med udbudspligten, vil dette kunne indgå i det løbende tilsyn. Desuden vil virksomhedernes tilfredshed med AMU-udbuddet blive fulgt.

Godkendelsen omfatter også krav om en udbudspolitik, der skal indeholde en beskrivelse af samarbejde med de øvrige aktører, herunder en udlægningspolitik og en udliciteringspolitik.

Udbudspolitikken skal ligge på skolens hjemmeside og opdateres mindst en gang årligt.

 

2206 Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier

- Learnmark Horsens

- EUC Nordvestsjælland

- Roskilde tekniske skole

 

2207 Anlægsarbejder

- CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

- Campus Bornholm

- EUC Nordvestsjælland

- AMU-Fyn

- EUC Sjælland

- Mercantec

- Learnmark Horsens

- AARHUS TECH

- EUC Syd

- Zealand Business College

- NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

- AMU Nordjylland

- AMU-Vest

 

2208 Asfaltbelægninger

- Mercantec

- EUC Nordvestsjælland

 

2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

- EUC Nordvestsjælland

- Rybners

- Mercantec

- Erhvervsskolen Nordsjælland

- EUC Sjælland

- TECHCOLLEGE

- NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

- Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle

- EUC Nord

- Learnmark Horsens

- Roskilde tekniske skole

 

2210 Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring

- Mercantec

 

2211 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

- Herningsholm Erhvervsskole

- CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

- NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

- EUC Nord

- Svendborg Erhvervsskole

- Learnmark Horsens

 

2212 Beton- og montagebyggeri

- AMU Nordjylland

- NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

- CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

- AMU-Fyn

 

2213 Konstruktion og montage med glas og aluminium

- EUC Nordvestsjælland

 

2214 Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer

- AMU Nordjylland

 

2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.

- Tradium

- Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle

- Uddannelsescenter Holstebro

- College360

- EUC Nordvestsjælland

- EUC Sjælland

- TEC, Technical Education Copenhagen

- Svendborg Erhvervsskole

 

2217: Nedrivning og affaldshåndtering

- Learnmark Horsens

 

2218 Affaldsdeponering

- AARHUS TECH

 

2258 Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg

- CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

- Mercantec

- Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle

- Learnmark Horsens

- EUC Nord

- EUC Sjælland

- Roskilde tekniske skole

 

2602 Anvendelse af entreprenørmateriel

- EUC Nordvestsjælland

- Mercantec

 

2615 Stilladsmontage

- NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

- AMU-Vest

- EUC Nordvestsjælland

 

2633 Boringer på land og jordbundsundersøgelser

- Professionshøjskolen VIA University College

 

2644 Isolering af tekniske anlæg

- AMU-SYD

- EUC Nordvestsjælland