Master Skills 2020

Master Skills 2020

Byggeriets Uddannelser inviterer skoler fra hele landet til at deltage i et samarbejde om to årligt tilbagevendende efteruddannelses-kursusuger kaldet Master Skills. De to faste kursusuger skal køre hvert år på erhvervsskolerne i uge 5 og 6 i hele Danmark. Følgende fag deltager: Stillads, Anlægsstruktør- og bygningsstruktør-, murer-, teknisk isolatør-, tagdækker-, anlægsgartner-, stukkatør-, stenhugger- og træfagene.

Vægt på de fagfaglige kurser

I de to kursusuger kan skolerne vælge at udbyde fagfaglige kurser til faglærte og/eller tværfaglige kurser som fx truck, kommunikation og samarbejde på byggepladsen, byggelogistik eller arbejdsmiljøkurser. Ideen bag Master Skills er, at svende og virksomheder i uge 5 og 6 med sikkerhed kan finde efteruddannelse inden for de pågældende fag – særligt med fokus på de fagfaglige kurser.

Markedsføring af efteruddannelseskurserne

I forbindelse med Master Skills vil der blive udarbejdet et fælleskatalog, hvor alle de kurser, der bliver oprettet rundt om i landet, vil være beskrevet. Det vil derfor være en god mulighed for skolerne for at få promoveret sig på efteruddannelsesområdet.

Markedsføring og koordinering af hvilke kurser, der kører på de forskellige skoler bliver organiseret gennem fagkonsulenterne og VEU-konsulenten i Byggeriets Uddannelser. Den fælles markedsføring er dækket økonomisk af parterne (Dansk Byggeri og 3F) og midler fra puljen til opsøgende arbejde (Undervisningsministeriet). Parterne vil kunne søge en pulje til opsøgende arbejde.

Uge 5 og 6 skal naturligvis ikke stå alene. Det er stadig vigtigt, at skolerne fortsat udbyder de kurser de plejer.

Ønsket er, at der skabes en naturlig kobling til de efteruddannelsesaktiviteter, der løber over hele året.

Tilmelding

Vi vil derfor gerne høre fra skoler, der vil deltage og evt. med hvilke fag (af de ovenfor nævnte) og hvilke kurser, I mener vil være relevante at køre i uge 5 og 6.

Tilmelding sker ved kontakt til VEU-konsulent i Byggeriets Uddannelser, Pia Skjøtt-Larsen, psl@bygud.dk. Ved eventuelle spørgsmål kontakt Pia Skjøtt- Larsen på Tlf. 35878744

Læs mere om Master Skills 2020 her