iPraxisforløb er nu klar

Byggeriets Uddannelser har i samarbejde med Forlaget Praxis færdigudviklet en række iPraxisforløb til hovedforløbene på murer-, tømrer- og struktøruddannelserne. Forløbene er nu tilgængelige og klar til brug.

Sekretariatschef i Byggeriets Uddannelser, Torsten Lindum Poulsen, fortæller: "Byggeriets Uddannelser ønsker at fremme brug af de digitale kompetencer i uddannelserne. Med iPraxisforløbene er der udviklet relevante digitale værktøjer til at understøtte og differentiere undervisningen, så den nemt kan tilpasses elevtyper og faglige arbejdsopgaver. Med forløbene ønsker vi at møde eleverne i øjenhøjde og samtidig forbedre og styrke sammenhængen mellem teori og praksis. Forløbene er udviklet, så de lever op til de faglige mål med uddannelserne med en ensartet digital opbygning og platform.
Ved at have skabt ensartede rammer for undervisningsforløbene med respekt for fagenes faglige forskelligheder, får skolerne og faglærerne gode muligheder for udvidet lærersamarbejde og lettere forberedelser. Stort tak til udviklerne af forløbene, Praxis og Grundejernes Investeringsfond.”

Forløbene er udviklede i Moodle og adgangen til forløbene kan aftales med forlaget Praxis, Morten Lykke Nielsen på mln@praxis.dk eller mobil: 2222 7376

Oversigten over de tilgængelige forløb ses her (klik på billedet for at åbne oversigten i PDF):