Digitalisering i bygge – og anlægsbranchen

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/ Anlæg og Industri har i samarbejde med Videnscenter for Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri, Roskilde Tekniske Skole, Hansenberg, Learnmark Horsens og foreningen CORO - co-lab Roskilde undersøgt, hvordan bygge- og anlægsbranchen anvender ny teknolog samt hvilke behov der er i forhold til kompetenceudvikling.

Analysens resultater

Analysen er baseret på desk research, kvalitative interviews, en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse samt en workshop og events. Analysen kortlægger, at der gennem teknologianvendelse især er potentiale for at effektivisere arbejdsgange, minimere spildtid og mindske risikoen for fejl. Herudover bliver det klart, at det primært er software til at understøtte de administrative processer internt i virksomheden, som er udbredt. Fremadrettet er der forventninger til brug af teknologi, der understøtter selve håndværket – lige fra projektstyring, planlægning og udførsel til tilbagemelding vedrørende arbejdsopgaven – og samarbejdet mellem de mange aktører samt i dialogen med kunden. Her er der dog behov for at lære mere om løsninger, der involverer hardware; såsom robotter, droner, IoT-sensorer i form af bl.a. temperatur- og fugtighedsmålere samt GPS, scannere, Augmented og Virtual Reality samt 3D-print.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsens resultater gives der en række anbefalinger til, hvordan virksomheder kan hjælpes i forhold til de udfordringer og barrierer de oplever i forbindelse med implementering af ny teknologi.

Læs rapporten her

Analysen er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriets Pulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser (UUL18 – 19).