Der er oplagte muligheder i iPraxisforløb til brug i undervisningen!

Byggeriets Uddannelser og forlaget Praxis har nu med stor succes gennemført en række workshops for faglærerne om de muligheder, der er for at bruge den række af digitale undervisningsforløb, der allerede er udviklet til tømrernes, murernes og struktørernes grundforløb, samt orienteret om de tiltag, der er på plads eller snart kommer til hovedforløbenes faglige og tværgående fag.
Workshoppene blev benyttet af 17 erhvervsskoler med bygge- og anlægsuddannelser.
Erfaringen var bl.a., at de fleste skoler allerede har adgang til iPraxis gennem skoleaftaler, men også at mange ikke har gjort så meget ud af at udfolde de oplagte muligheder, der er for at anvende de færdige forløb i det daglige, udvide lærersamarbejdet og dokumentere undervisningen. Derfor var workshoppene en god anledning til at få fokus på mulighederne, og det har været indtrykket, at deltagerne fik ”noget med hjem til eftertanke”.

Jan Kleemann, uddannelseschef på EUC Syd, gav således udtryk for tilfredshed med præsentationen og workshoppen:

Workshoppen gav en god indsigt i, hvordan iPraxis-forløbene fungerer på indholdssiden og rent teknisk. På EUC Syd er vi vant til at arbejde med digitalt undervisningsmateriale, men de tre timer workshoppen varede var givet godt ud. Udover indsigten i og arbejdet med teknik og indhold, var det givende for skolerne at møde forlaget, og så er det godt at mødes på tværs af fag og skoler og kunne lade sig inspirere af hinanden. Vi stiller gerne op igen, hvis workshoppen gentages.

Byggeriets Uddannelser håber, at indtrykkene bliver omsat i skolernes dagligdag. Når man nu har adgang til iPraxis, er det ærgerligt ikke at benytte det.
”Hvis der er ønsker og behov fra skoler, kan yderligere eller gentagne workshops etableres, så bare meld ind”, siger Torsten Lindum Poulsen fra Byggeriets Uddannelser.