Uddannelsesstatistik viser en stigning i igangværende uddannelsesaftaler

Uddannelsesstatistik viser en stigning i igangværende uddannelsesaftaler

Tekst: Rasmine Reeh, foto: Pixabay

I perioden februar 2017 til februar 2018 har der været en stigning i antallet af igangværende uddannelsesaftaler inden for Byggeriets Uddannelsers fag – med undtagelse af bygningsstruktøruddannelsen. Samtidig falder antallet af skolepraktikelever. Dette sker på et tidspunkt, hvor det samlede antal af igangværende uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelser er faldet.

”Vi har mange initiativer i gang, der kan have positiv indflydelse” fortæller Sekretariatschef Torsten Lindum Poulsen. ”Eksempelvis er brugen af vores praktikpladsopsøgende arbejde med AUB-midler tydelig inden for et fag som teknisk isolatør, hvor vi ser en fremgang på 50 procent, fra 40 til 60 aftaler.”

Se seneste statistik over igangværende aftaler her