Uddannelsesdagene for lokale uddannelsesudvalg er i gang

Uddannelsesdagene for lokale uddannelsesudvalg er i gang

De første to uddannelsesdage for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg er netop blevet afholdt.

Uddannelsesdagene løber over i alt 5 gange over de næste 4 uger. Uddannelsesdagene kommer i forlængelse af, at de sidste medlemmer netop er blevet udpeget i udvalgene. Formålet med uddannelsesdagene er, at klæde primært de nye udvalgsmedlemmerne på, så alle har de bedste forudsætninger for at udføre lokalt uddannelsesudvalgsarbejde i samarbejde med erhvervsskolen, det lokale arbejdsmarked, de faglige udvalg og Byggeriets Uddannelser.

Uddannelsesdagene veksler mellem oplæg og workshops, hvor de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer både bliver præsenteret for erhvervsuddannelsessystemet helt overordnet og herefter skal deltage i tre workshops med temaerne uddannelsesforløb, praktikforløb og praktikpladsopsøgende arbejde.

I alt har mere end 80 nye såvel erfarne medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg tilmeldt sig uddannelsesdagene.

”Det er altid velkomment med mennesker, der kommer med nye perspektiver og input.”

25 medlemmer af lokale uddannelsesudvalg på tværs af skoler og fag var således samlet d. 25. oktober i Aalborg. Udover lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer var også repræsentanter fra flere af de faglige udvalg til stede. En af deltagerne var formanden for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget Henning Østergaard. På spørgsmålet om, hvad han mener er vigtigt, at de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer har fokus på, lyder svaret: ”Jeg vil betone vigtigheden af samarbejdet mellem skole, udvalg og virksomheder. Kemien og kontakten mellem skole, udvalg og virksomheder er helt essentiel. Og så vil jeg råde nye udvalgsmedlemmer til både at lytte og iagttage de erfarne medlemmer, men samtidig ikke holde egne ideer tilbage. Det er altid velkomment med mennesker, der kommer med nye perspektiver og input.”

Netværk og faglighed

Christian Vinter er ny næstformand i det lokale uddannelsesudvalg for Struktørfaget på AMU Nordjylland. Da han hørte om uddannelsesdagene, var han ikke i tvivl om, at han ville deltage. ”Ved at deltage i uddannelsesdagen håber jeg på at få en øget indsigt i rollen som LUU-medlem fra start af. Jeg er selv udlært anlægsstruktør og er lærlingeansvarlig i Arkil, så jeg kender systemet i forvejen – men alligevel giver deltagelsen mening både netværksmæssigt og fagligt. Blandt andet har jeg fået ideer til områder som udvalget kan arbejde med eksempelvis i forhold til AUB.”

Og netop betydningen af netværk og tværfaglighed betoner også Ole Petersen, formanden for det lokale uddannelsesudvalg for Struktørfaget på AMU Nordjylland.

Efter 14 år i det lokale uddannelsesudvalg er der stadig mulighed for at lære nyt. Det har været spændende at få diskuteret betydningen af kontinuerligt arbejde med uddannelsesplaner samt at få inspiration i forhold til, hvordan man gør andre steder. Og så er det godt, at deltagerne ved uddannelsesdagen har været en kombination af forskellige skoler og fag samt både erfarne og nye luu-medlemmer.”

De tre næste uddannelsesdage finder sted d. 1. november 2018 i Kolding, 7. november i Middelfart og 20. november Roskilde. Se hele programmet her

Der er fortsat er ledige pladser - kontakt Berit Sparre, bs@bygud.dk/ 35 87 87 30 for tilmelding.