Opsøgende VEU-projektkonsulent til Byggeriets Uddannelser

For at fremme en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har regeringen samt 3F og Dansk Byggeri bevilget midler til opsøgende aktiviteter frem til marts 2020 - med mulighed for at forlænge projektet.

Byggeriets Uddannelser søger en opsøgende konsulent på fuld tid til at gennemføre det bevilgede projekt til et spændende fuldtidsjob. Som projektkonsulent vil du komme til at arbejde i vores uddannelsespolitisk sekretariat og sammen med engagerede folk i bygge- og anlægsbranchen i det meste af landet.

Projektkonsulenten skal gennemføre det aktuelle projekt, der sigter mod at informere virksomheder, faglærte og ufaglærte inden for bygge- og anlægsbranchen om mulighederne i VEU, samt at motivere og inspirere til deltagelse i uddannelse. Opgaven bliver dels at opsøge lokale faglige organisationer, foreninger mv. med henblik på at involvere dem lokalt for mere efter- og videreuddannelse, og dels at hjælpe dem med at formulere konkrete, lokale projekter, der kan søges om midler til. Endelig skal konsulenten være sparringspartner for de lokale projekter, der igangsættes, og hjælpe dem helt i mål.

Dine ansvarsområder bliver i stikord:
• Opsøgende arbejde for øget brug af videre- og efteruddannelse i bygge- og anlægsbranchen i hele Danmark
• Motiverende og understøttende arbejde med at få lokalt forankrede delprojekter i gang
• Sagsbehandling og ansvar for ansøgning og bevilling af midler til lokale projekter, herunder opstilling af kriterier for bevilling af midler til lokale projekter
• Løbende sparring med lokale projektledelser med henblik på succesfuld gennemførelse af projekterne
• Betjening af styregruppe i forhold til bevilling af midler til lokale projekter, økonomisk og indholdsmæssigt

Ingen kan det hele, men vi lægger vægt på, at du kan svare ja til flest muligt af disse udsagn:
• Du kan skabe netværk og være opsøgende i forhold til samarbejdspartnere
• Du kan arbejde selvstændigt og holde dig selv i gang
• Du har en grundlæggende viden om grund-, videre- og efteruddannelse i Danmark
• Du har kendskab til Bygge – og anlægsbranchen.
• Du har forståelse for det partstyrede arbejdsmarked med hensyn til både arbejdsgivere og arbejdstagere
• Du kan håndtere skriftlighed, økonomi samt administrative opgaver og processer
• Du har erfaring med at indgå i og lede udviklingsprojekter, herunder afrapportering og økonomistyring

Jobbet indeholder en del rejseaktivitet i hele Danmark, og det er en forudsætning, at du har kørekort og bil

Interesseret?
Send din ansøgning vedlagt CV pr. e-mail til Linda Plougmann på lp@bygud.dk
Ansøgningen skal være modtaget senest torsdag den 21. juni 2018 kl. 12.
Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 27. juni, med sigte på forventet tiltrædelse d. 1. august.


For yderligere oplysninger kontakt: Afdelingsleder Torsten Lindum Poulsen på tlf. 35 87 87 39
Skriv venligst på ansøgningen, hvor du har set stillingsopslaget.
Alle ansøgningerne vil blive behandlet diskret, gennemgået af et ansættelsesudvalg og slettet, når en ansættelse er på plads.

Byggeriets Uddannelser er etableret af Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Byggeri med det formål at samle kræfterne på bygge- og anlægsområdet, for derigennem at opnå større gennemslagskraft for byggeriets uddannelsesmæssige synspunkter. Sekretariatet servicerer en række udvalg, der har uddannelsesansvaret for en lang række erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for bygge- og anlægsområdet. Sekretariatet har 25 medarbejdere.

Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2.sal, 2400 København NV.