Ny kloakmestereksamen 2018

Ny kloakmestereksamen 2018

Tekst & video: Rasmine Reeh, foto: Pixabay

Fra 2018 er den teoretiske del af kloakmestereksamen blev ændret, så den nu består af et projekt og en autorisationsprøve.

Hvor eksaminanden tidligere havde 7 timer til at besvare en skriftlig opgave, er der nu sat 4 dage af til at udarbejde en projektopgave som en del af forløbets sidste modul. Projektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse på 30 min.

Når projektopgaven er bestået, skal eksaminanden til en 2-timers autorisationsprøve der tages online, som indeholder både multiple choice- og tekstbesvarelser.

Projektprøven og autorisationsprøven udgør sammen med den praktiske eksamen den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Baggrunden for den nye projektorienterede form er et ønske om at gøre eksamen mere virkelighedsnær og realistisk.

Uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelse og ansvarlig for eksamensuddannelserne, Rasmus Zier Bro, fortæller, at der allerede nu er gode erfaringer med prøveformen.

’Vi kørte den projektorienterede kloakmestereksamen som et pilotprojekt i 2017 med gode erfaringer. Både eksaminander og faglærere har været glade for formen, særligt fordi de oplever, at prøven tager afsæt i deres daglige arbejde.’

Se og hør Rasmus Zier Bro fortælle mere om formelle krav, projektform og evaluering af pilotprojektet her: