Gode erfaringer med projektsvendeprøver

Gode erfaringer med projektsvendeprøver

Tekst: Rasmine Reeh, foto: Pixabay

Forårets svendeprøver er over os, og i disse uger er elever rundt om på landets erhvervsskoler i gang med den teoretiske del af deres svendeprøve.

For blandt andet struktør-, tagdækker- og brolæggerfaget blev den teoretiske del af svendeprøven for tre år siden ændret til at være projektorienteret. Når en elev skal til den teoretiske svendeprøve, trækker han/hun en projektopgave. Eleven har herefter 40 timer til at udarbejde en projektrapport, der skal fremlægges for lærer og skuemester. Ønsket med prøveformen er, at prøven tager udgangspunkt i den praktiske erfaring eleven har fra sin praktiktid og samtidig afspejler elevens faglige kompetencer.

Uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelser med ansvar for teknisk isolatør, tagdækker-, brolægger- og struktøruddannelsen, John Hvass, fortæller, at både faglærere, elever og virksomheder er glade for den nye prøveform.

Hvordan oplever du, at faglærerne har taget imod den projektorienterede teoretiske svendeprøve?

”Det jeg hører fra faglærerne er, at de oplever, at både udviklingen og udførelsen af den projektorienterede svendeprøve fortsat er en spændende proces. Den største udfordring har været devisen: ’Vi plejer jo …’ Nu har man gjort tingene på en bestemt måde i mere end 20 år, og så bliver det ændret radikalt. Det har været en opgave og udfordring for faglærere og skuemestre, der har skulle øve sig i, i højere grad at lytte og votere fremfor at rette efter en facitliste. Projekteksamen indeholder flere nuancer end en fast defineret skriftlig eksamen. Men jeg oplever, at alle har taget opgaven på sig og er glade for formen.”

Hvad siger eleverne?

”Også eleverne er glade for prøveformen, der tager udgangspunkt i den hverdag, som de møder ude i praktikken. Det er en prøveform, som også elever, der ikke er så bogligt stærke kan relatere til. Og at eleverne er mere trygge ved den projektorienterede form, vidner karaktererne også om. Det er særlig godt, at eleverne trænes i at tænke processer igennem – fra ide til færdig konstruktion. Det vidner om en forståelse for arbejdet, som ikke kan måles i udenadslære.”

Hvad siger virksomhederne?

”Jeg har talt med flere praktikansvarlige, der fortæller, at de ser elever, der er bedre rustet til at komme ud på byggepladsen. De oplever, at flere af eleverne kommer tilbage som mere selvstændige håndværkere efter projektforløbet, da eleverne har oplevet, hvordan deres praktiske virkelighed passer med den teori, de skulle fremlægge til eksamen.”

Erfaringerne gives videre

De gode erfaringer fra struktør-, tagdækker- og brolæggerfaget bliver nu givet videre til teknisk isolatør-faget, der netop har fået skrevet den projektorienterede svendeprøve ind i fagets bekendtgørelse. Eksamensformen skal testes allerede til næste år.

”Det er vigtigt, at vi deler de gode erfaringer fagene imellem, så vi kan fortsætte den positive udvikling, som både fag og elever er i gang med,” siger John Hvass.