Fortsat mange AUB-bevillinger til Byggeriets Uddannelsers udvalg

Fortsat mange AUB-bevillinger til Byggeriets Uddannelsers udvalg

Bevillingerne for efterårets pulje 2018 er nu givet, og igen kan de faglige - og lokale uddannelsesudvalg i Byggeriets Uddannelser glæde sig over, at mange af de søgte AUB-projekter har fået bevilliget støtte. I 2018 har AUB bevilliget penge til 38 projekter i Byggeriets Uddannelsers udvalg.

Projektkonsulent i Byggeriets Uddannelser, Hanne Koblauch Christensen, har igennem 4 år arbejdet systematisk med AUB-midler i tæt samarbejde med både de faglige – og lokale uddannelsesudvalg, og hun glæder sig over det flotte opsøgende arbejde, som både udvalg og skoler leverer.

”Igennem de sidste fire år kan jeg se, at AUB-projekterne er gået fra at være ”skolernes projekter” til at være forankret i de lokale uddannelsesudvalg. Og netop forankringen af projekterne i de lokale uddannelsesudvalg har haft stor betydning for samarbejdet mellem skoler, udvalg og virksomheder. De lokale uddannelsesudvalg er meget engagerede, og vi kan se, at ansøgningerne til AUB er blevet mere ambitiøse, og at der bliver tænkt flere aktører ind. Herudover er det tydeligt at se, at projekterne i stigende grad bliver integreret efter projektets afslutning. Et eksempel er flere af projekternes fokus på brugen af praktikpladsen.dk som synliggørelse af ledige praktikpladser. Det kan ses direkte på det stigende antal af opslåede stillingsopslag på portalen.”

Den gode ansøgning                                                                               

”En god ansøgning er, når det lokale uddannelsesudvalg i samarbejde med skolen i god tid får drøftet, hvad det er for en ekstra indsats, der er nødvendig, for at flere unge får en uddannelsesaftale, hvordan det lokale arbejdsmarked bliver forankret i projektet samt at der er sammenhæng mellem budget og aktiviteter.”

Gode råd til lokale uddannelsesudvalg, der ønsker at søge AUB-midler

  • Start op i god tid og få diskuteret, hvad det er for ekstra indsatser, som AUB-midlerne skal understøtte.
  • Overvej, hvordan projektet eksempelvis kan gøre en forskel på det lokale arbejdsmarked.
  • Gør brug af den konsulentbistand, vi leverer i Byggeriets Uddannelser.

 Næste ansøgningsfrisk er d. 1. april 2019.

 

/RR