Love og regler

Love og regler særligt for stenhugger- og stenteknikeruddannelsen:

For elever, der starter efter 1/8. 2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker, BEK nr 495 af 22/04/2020

For elever, der er startet efter 1/8. 2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker, BEK nr 647 af 28/06/2019

For elever der starter efter 1/8. 2018

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger, BEK nr. 372 af 26/04/2018 

For elever der er startet efter 1/8. 2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger, BEK 285 af 15/03/2016

Uddannelsesordning

Du kan hente den gældende uddannelsesordning her: Uddannelsesordning Stenhugger og stentekniker

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du finde tidligere uddannelsesordninger- her skal du klikke på EUD-uddannelsesordninger og vælge uddannelsesordningen for Stenhugger.

 

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Indholdet i uddannelserne er fastlagt i Grundfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, som er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Undervisningsministeriet.

Se uddannelsernes bekendtgørelser under det pågældende fags 'love og regler'.

Uddannelsesordninger

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolerne og de praktikmål, der skal opfyldes i praktiktiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne ved at besøge hjemmesiden uddannelsesadministration.dkKlik på menupunktet "Find EUD-uddannelsesordning" og vælg derefter den ønskede uddannelse fra menuen.

På uddannelsesadministration.dk kan du også finde tidligere uddannelsesordninger.

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AUB for elever i skolepraktik og EUD+

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte