Uddannelseslængde / merit

Uddannelsens varighed er 1 år og 45 skoleuger, inkl. grundforløb 1 og 2.