Uddannelsens indhold

Til byggemontageteknikeruddannelsen er der knyttet særlige kompetencemål, fag og praktikmål. Hvilke og hvad det betyder i praksis, kan du læse mere om her på siden.

For at læse mere om hvordan den overordnede struktur er for erhvervsuddannelser samt hvilke formalia, der er til optag m.v., se her.

Hovedforløb

Til uddannelsens hovedforløb er der knyttet nogle kompetencemål, som beskriver, hvad eleven kan, når vedkommende er færdig med hovedforløbet. Læs hvilke her.

Det faglige indhold i undervisningsfagene er beskrevet i uddannelsesordningen og skal komplementere det faglige og praktiske indhold, som eleven skal lære i praktikvirksomheden. For at læse mere om hvilke fag, der er knyttet til byggemontageteknikeruddannelsen, læs mere her: fag på byggemontagetekniker.

I forbindelse med afslutningen af uddannelsen udsteder skolen et afsluttende skolebevis med angivelse af de karakterer, der er opnået i grund- og uddannelsesspecifikke fag.

Afsluttende eksamen

Uddannelsen afsluttes med et projektarbejde med en uges udførsel af et praktisk produkt og en efterfølgende mundtlig eksamination.

Læs mere om den afsluttende eksamen her.