Om det faglige udvalg

Det faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af praktikvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet
Det faglige udvalg kan bestemme, at en eller flere af de ovennævnte opgaver løses af eller i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarområder for Træfagenes Byggeuddannelser med specialerne: Tømrer, Alu-tømrer, Tækkemænd og Gulvlæggere samt Byggemontageteknikeruddannelsen.
 
Udvalget er paritetisk sammensat med 3 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 3 repræsentanter fra arbejdstagerside.

Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.
 

Fra Dansk Byggeri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Ole Gregersen

Tlf. 40 45 13 18

E-mail ole@ryongregersen.dk

Johnny Frimann Storm

Tlf. 88 92 02 28/20 71 97 00

E-mail johnny.storm@3f.dk

Jesper Juul Sørensen

Tlf. 72 16 01 80/21 66 50 20

E-mail jjs@danskbyggeri.dk

Kurt Rasmussen

Tlf. 88 92 25 86 / 27 87 11 06

E-mail kurt.rasmussen@3f.dk

Thomas Andersen

Tlf. 97 52 50 33/28 88 67 00

E-mail ta@ta-as.dk

Morten Lehmann

Tlf. 88 92 02 31/28 11 56 51

E-mail morten.lehmann@3f.dk