Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

De lokale repræsentanter udpeges af Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede repræsentanter skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

 

Træfagenes Byggeuddannelse har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

1. EUC Nord

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Peter Pedersen

  Hellehøj Tømrer & Snedker ApS
  Rugtvedvej 6
  9850 Hirtshals

  Tlf. 98 97 13 95 / 21 60 62 96

  hellehoj@live.dk

 • Per Moltsen

  Asdalvej 96  
  9800 Hjørring

  Tlf. 98 97 14 79

  permoltsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Troels Hedegaard

  3F Skagerak
  Vandværksvej 30
  9800 Hjørring

  Tlf. 88 92 35 52

  troels.hedegaard@3f.dk

 • Michael Bue Nielsen

  Skallerupvej 425
  9800 Hjørring

  Tlf. 98 96 80 79 / 21 75 84 79

  michaelbue@mail.dk

Til kortet

3. Tech College Aalborg

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Carsten Bech Christensen

  BTM Byg ApS
  Fredensdal 45
  9460 Brovst

  Tlf. 98 23 10 50

  btm@tdcspace.dk

 • Søren Worup

  Færch & Co. A/S
  Halkjærvej 22
  9200 Aalborg SV

  Tlf. 98 18 62 20

  sw@faerch-co.dk

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Henrik Søgaard Kristensen

  HS Tømrer og Snedkerfirma ApS
  Hamlen 2
  8800 Viborg

  Tlf. 86 67 20 10

  hs@hs-byg.dk

 • Ole Jeppesen

  Andersen & Thybos Eftf. ApS
  Farvervej 21
  8800 Viborg

  Tlf. 86 61 04 37 / 40 18 04 37

  oj@aogt.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Kaj Cramer

  3F Midtjylland
  Birk Centerpark 4,
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  kaj.cramer@3f.dk

 • Thomas Skov Jacobsen

  Gl. Århusvej 446
  8800 Viborg

  Tlf. 52 17 76 12 / 23 41 04 70

  Thomas.Jakobsen@3f.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Thomas Kjær Rasmussen

  Trige Tømrer- Og Snedkerforretning ApS
  Vestermøllevej 5A
  8380 Trige

  Tlf. 86 23 21 33

  thomasrasmussen2409@gmail.com

 • Daniel Jøhnke

  BYTØMREREN A/S
  Graham Bells Vej 10
  8200 Aarhus N

  Tlf. 86 13 38 11 / 51 39 56 01

  dj@bytomreren.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Carsten Fich Rasmussen

  3F, Transport – Logistik & Byg Aarhus
  Sommersvej 5
  8210 Århus V

  Tlf. 88 92 67 48

  carsten.rasmussen@3f.dk

 • Martin Nedergaard

  3F, Transport – Logistik & Byg Aarhus
  Sommervej 5
  8210 Aarhus V

  Tlf. 29 43 75 18

  martin.nedergaard@3f.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole - Odense

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Preben H. Jensen

  Kissendrup Tømrer og Snedker A/S
  Kertemindevej 68
  5540 Ullerslev

  Tlf. 65 35 21 66 / 40 33 21 66

  pj@kissendrup.as

 • Troels Brunholm

  Carsten Knudsen A/S
  Industrivej 24
  5750 Ringe

  Tlf. 60 40 38 90

  tb@carsten-knudsen.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole - Vejle

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Henrik E. Jensen

  Byggefirmaet Ove Jensen A/S
  Rørhaven 3
  7100 Vejle

  Tlf. 75 83 33 55 / 20 47 83 55

  henrik@ovejensenas.dk

 • Søren Bak

  Tømrermester Søren Bak ApS
  Keglebakken 4, Grejs
  7100 Vejle

  Tlf. 75 85 40 85 / 40 81 40 85

  s.bak@c.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per E. Nielsen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 44

  per.nielsen@3f.dk

 • Mogens Ringive

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 43

  mogens.ringive@3f.dk

Til kortet

17. Rybners

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ole Færgemann

  Matrosvænget 112
  6710 Esbjerg V

  Tlf. 75 46 01 46 / 28 44 62 88

  ole@brdr-faergemann.dk

 • Rene Mortensen

  Sallingsundvej 10  
  6715 Esbjerg N

  Tlf. 42 00 14 14

  rm@nem-byg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jørgen S. Christensen

  3F Esbjerg
  Vestkraftgade 1
  6700 Esbjerg

  Tlf. 88 92 70 09

  jorgen.c@3f.dk

 • Brian Morthorst

  Gettrupvej 43
  6670 Holsted

  Tlf. 28 35 92 56

  brian.morthorst@3f.dk

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Ole Gregersen

  Åge Grams Vej 4
  6500 Vojens

  Tlf. 74 54 13 18

  ole@ryongregersen.dk

 • Claus Federau

  Hakon Federau Tømrer og bygningssnedker
  Industrivej 6
  6200 Aabenraa

  Tlf. 74621319

  claus@federau.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tom Hartvig Nielsen

  3F-Åbenrå
  H. P. Hansensgade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 88 78 / 21 42 85 52

  tom.nielsen@3f.dk

 • Torben Jørgensen

  Tingholm 28 Guderup
  6430 Nordborg

  Tlf. 51 55 75 79

  tingholm28@bbsyd.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Jørn Rune Løvenhorst

  TJ Tømrerservice Aps
  Audebo Skolevej 14
  4300 Holbæk

  Tlf. 20 25 64 36

  tj@toemrerservice.dk

 • Lars Jensen

  Tømrermester Lars Jensen
  Søgårdsvej 25
  4340 Tølløse

  Tlf. 21 20 91 15

  ramsing.jensen@gmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kim Lauridsen

  3F Slagelse
  Rugvænget 28
  4200 Slagelse

  Tlf. 88 92 59 85 / 27 87 11 04

  kim.lauridsen@3f.dk

 • Ole Peter Borch Nielsen

  Rolighedsstræde 18
  4300 Holbæk

  Tlf. 23 46 73 23

  opbn@hotmail.com

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Jens Otto Olsen

  Kirkevej 9
  4070 Kirke Hyllinge

  Tlf. 46 40 40 66 / 40 45 23 85

  khts@mail.tele.dk

 • Michael-Hoff Møller

  Langager 2
  2680 Solrød Strand

  Tlf. 56 14 80 90 / 23 31 33 48

  michael@egon-olsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Finn Nonboe

  3F Roskilde
  Holbækvej 106 B
  4000 Roskilde

  Tlf. 88 92 45 58 / 27 87 11 17

  finn.nonboe@3f.dk

 • Ole Holtse Olsen

  3F Roskilde
  Holbækvej 106 B
  4000 Roskilde

  Tlf. 88 92 45 78 / 27 87 11 05

  ole.olsen@3f.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  John Møller Jensen

  Entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S
  Bildsøvej 106, Keldstrup
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 54 90 48 / 40 56 92 48

  jmj@hjhuse.dk

 • Lars Nellemann Olsen

  Sjællands Tømrer-Snedkerservice ApS
  Vestergårdsvej 2, Hejninge 
  4200 Slagelse

  Tlf. 22 43 49 83

  lars@stss.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kurt Rasmussen

  3F Slagelse
  Rugvænget 28
  4200 Slagelse

  Tlf. 88 92 25 86 / 27 87 11 06

  kurt.rasmussen@3f.dk

 • Jørgen Rasmussen

  Mariendals Allé 12
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 53 38 76 / 29 45 44 33

  jr-slg@stofanet.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Morten Liisberg

  Sortemosevej 33
  2730 Herlev

  Tlf. 44 98 98 53 / 28 12 50 50

  morten@liisberg.net

 • Jørgen Abildgaard Nielsen

  Jakon A/S
  Baltorpbakken 9
  2750 Ballerup

  Tlf. 44 83 02 00 / 40 76 02 43

  jan@jakon.dk

 • Bjørn Svendsen

  Jorisvej 21 C
  2300 København S

  Tlf. 32 34 01 30

  bjorn@bsas.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Brian Westermann Hansen

  3F

  Mølle Allé 26

  2500 Valby

  Tlf. 60 38 14 47

  brian.hansen@3f.dk

 • Simon Vedel Villumsen

  3F Vestegnen
  Siestavej 7
  2600 Glostrup

  Tlf. 28 18 44 28

  simon.v@3f.dk

 • Helga Mathiassen

  Harespringet 3

  2400 København NV

  Tlf. 51 34 30 75

  helgamathiassen@gmail.com

Til kortet