Ferie, sygdom og barsel

Da uddannelsen til byggemontagetekniker er en skolebaseret uddannelse, er elever på uddannelsen ikke lønmodtagere i relation til lovgivning om lønmodtagers retsstilling.

Eleverne er derfor ikke omfattet af ferielovens bestemmelser, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel mm.

Eleverne er omfattet af de samme regler, der gælder for grundforløbselever uden uddannelsesaftale, og der henvises derfor til den enkelte skoles regler.