Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Da byggemontageteknikeruddannelsen er en skolebaseret uddannelse uden praktiktid, er der ikke den store forskel på om man er EUV1-elev, EUV2-elev 2 eller EUV3-elev.

Har man mere en 2 års relevant erhvervserfaring, er man EUV1-elev og skal ikke have nogen grundforløbsundervisning.

Både EUV1-elever og EUV2-elever gennemfører et standardiseret hovedforløb, der er forkortet med 5 uger i forhold til det ordinære hovedforløb. Afkortningen fremkommer ved at eleverne ikke skal have undervisning i fagene Byggepladsindretning og affaldshåndtering, Byggeri og Samfund, Kommunikation og samarbejde samt valgfag.